اطلاعیه دریافت کارت امتحان نیمسال تابستان 96-95
تقویم دانشگاهی نیمسال اول 97-96
ثبت نام رشته های بدون آزمون نیمسال اول 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد
تقویم آمورشی نیمسال تابستان 96-95
شماره تماس های داخلی دانشگاه