ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

ضمن عرض تبریک وخوش آمدگویی به شما در ورود به دانشگاه،خواهشمنداست جهت انجام مراحل ثبت نام،راهنما و فرم های ثبت نام را از قسمت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دریافت وتکمیل نمائید تا درامر ثبت نام شما تسریع گردد. (شروع ثبت نام : ۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۹۶/۰۶/۳۱ به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه)