ارزيابي اختراعات در سامانه سينا بنياد ملي نخبگان

بنیاد ملّی نخبگان با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی اختراع‌هاي برگزیده و تسهیل مسیر حرکت آن‌ها به منظور رسیدن به محصولی دانش بنیان و تکمیل چرخة نوآوری و تبدیل دارایی‌هاي فکری به ثروت، سامانه ارزيابي اختراعات به نشاني «https://sina.bmn.ir» را راه‌اندازي كرده است. از این رو مخترعان گرامی می‌توانند با نام‌نویسی در سامانه سينا، اختراع خود را در رقابتی سالم مورد ارزیابی قرار دهند.