اطلاعیه مهم امور مالی در خصوص پرداخت شهریه نیمسال اول ۹۷-۹۶

***قابل توجه دانشجویان گرامی نرخ علی الحساب شهریه جهت ثبت نام در نیمسال اول ۹۷-۹۶ به شرح ذیل می باشد:

۱- کاردانی حسابداری ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

۲- کاردانی فنی ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

۳- کارشناسی پیوسته برق و کارشناسی ناپیوسته حسابداری ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۴- کارشناسی ناپیوسته ۷۰۰۰۰۰۰ ریال

در ضمن جهت رفاه حال دانشجویان گرامی تقسیط شهریه با چک به شرح ذیل اعلام میگردد:

چک در وجه دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد به سر رسید ۹۶/۰۸/۱۰ و ۹۶/۰۹/۱۰ میباشد.

***اطلاعیه وام بلند مدت :

دانشجویان گرامی وام بلند مدت به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال برای مدت ۳ ترم و باز پرداخت بعد از فراغت از تحصیل برای رفاه حال شما عزیزان در نیمسال

اول ۹۷-۹۶ در نظر گرفته شده است . جهت دریافت فرم به انتشارات دانشگاه یا وب سایت واحد مراجعه فرمایید. مهلت تحویل مدارک (فرم تکمیل شده

وام+فتوکپی شناسنامه +کارت ملی +وکارت دانشجویی + گواهی محضر) از تاریخ ۹۶/۰۵/۲۷ لغایت ۹۶/۰۹/۲۷ میباشد.

*** اطلاعیه وام میان مدت

دانشجویان گرامی وام میان مدت به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال  و باز پرداخت ۱۰ ماهه  برای رفاه حال شما عزیزان در نیمسال اول ۹۷-۹۶ در نظر گرفته

شده است . جهت دریافت فرم به انتشارات دانشگاه یا وب سایت واحد مراجعه فرمایید. مهلت تحویل مدارک (فرم تکمیل شده وام+فتوکپی شناسنامه

وکارت ملی وام گیرنده و ضامن ) از تاریخ ۹۶/۰۵/۲۸ لغایت ۹۶/۰۹/۱۵ میباشد.

امور مالی دانشجویی و صندوق رفاه