اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی

بدین وسیله زمان استفاده از تسهیلات تخفیف شهریه دانشجویی نیمسال اول ۹۸-۹۷ از تاریخ ۹۷/۷/۲۲ لغایت ۹۷/۸/۲۲ اعلام می گردد.لذا دانشجویان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های مربوطه در زمان یاد شده به سرکار خانم الهی کارشناس امور دانشجویی فرهنگی (امور فارغ التحصیلان) مراجعه و اقدام نمایند. بدیهی است امکان اعمال و اعطای تخفیف پس از تاریخ ۹۷/۸/۲۲مقدور نبوده و مسئولیت هر گونه تاخیر و یا عدم ثبت نام بر عهده دانشجوی ذیربط می باشد.

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲

اعلام نتایج، پس از تایید کمیته تخفیف و ثبت آن در سایت مالی دانشجو قابل مشاهده می باشد.

امور دانشجویی،فرهنگی دانشگاه