انتصاب

آقای اکبر ملکی دانشجوی رشته دبیری تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد و همچنین آتش نشان بین المللی و دارنده مدال های قهرمانی ورزشی ایران و جهان طی حکمی از سوی استاد یحیایی، رئیس انجمن توآ کشور به عنوان ” مسوؤل کمیته رزم کوبان انجمن توآ کشور” منصوب شد.