بازدید جناب آقای آزاد فلاح ریاست کتابخانه های عمومی شهرستان نظرآباد از کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی جهت تعمیق روابط دوجانبه و بررسی امکان اتصال کتابخانه های عمومی به کتابخانه دانشگاه در جهت استفاده عموم مردم شهرستان