بازدید جناب آقای دکتر برهانی فر ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج و هیات همراه از واحد نظرآباد و انجام دیدار نوروزی در فضایی کاملا گرم و صمیمی با هیات رئیسه،استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد