برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال تابستان ۹۸

بر اساس ماده ۷۳ آئین نامه آموزشی تقویم دانشگاهی دوره تابستان سال تحصيلي ۹۷/۹۸ بشرح ذیل اعلام می شود :

  1. نام نویسی: از روز سه شنبه ۹۸/۰۴/۱۱ تا روز پنجشنبه ۹۸/۰۴/۱۳ (ثبت نام اینترنتی)
  2. شروع کلاسها: از روز شنبه ۹۸/۰۴/۱۵
  3. پایان درس: آخرین هفته ششم روز پنجشنبه ۹۸/۰۵/۲۴
  4. امتحانات پایان ترم : از روز شنبه ۹۸/۰۵/۲۶ تا روز پنجشنبه ۹۸/۰۵/۳۱

به اطلاع كليه دانشجويان عزيز مي رساند واحدگیری دوره تابستان ۹۸-۹۷ به شرح ذيل اعلام مي گردد . از آنجائيكه كليه مراحل ثـبـت نام ايـنـترنتي خواهد بود ، لذا دانشجويان عزيز دقت فرمايند فقط درتاريخ هاي ياد شده ذيل، مجاز به انـتـخاب واحـد ازطريق سامانه اطلاع رسانی تحصیلی خواهند بود.

روز مورخ ورودی رشته و مقطع
سه شنبه ۹۸/۰۴/۱۱ کلیه رودی ها کلیه رشته ها و مقاطع
چهارشنبه ۹۸/۰۴/۱۲ کلیه رودی ها کلیه رشته ها و مقاطع
پنجشنبه ۹۸/۰۴/۱۳ کلیه ورودی ها کلیه رشته ها و مقاطع

 

تذكر : مهلت انتخاب واحد از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۰ ، فقط در ايام اعلام شده جدول فوق مي باشد.