برگزاری جلسه تلاوت قرآن کارکنان و اساتید دانشگاه همراه با صبحانه کاری

کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد در آخرین روزهای کاری و همزمان با ایام فرخنده ماه رجب، ماه دعا و نیایش، در جلسه تلاوت قرآن حضور یافتند و در آستانه فصل بهار به تلاوت آیات سوره مبارکه انعام پرداختند. در این جلسه که آقای دکتر اکبری دستک ریاست محترم دانشگاه نیز حضور داشتند، حاضرین پس از تلاوت آیات، در فضایی دوستانه و صمیمانه، صبحانه خود را  که از سوی یکی از همکاران تدارک شده بود، تناول نمودند.

4 7 5
3 9 1