برگزاری شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

آخرین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با حضور دکتر عسکری سرپرست دببرخانه هیات امناء استان البرز،دکتر شیرنگی رئیس شورای پژوهش و فناوری،دکتر هژبری مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و دکتر جهانیان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد و سایر مسئولین در دانشگاه آزاد اسلامی نطرآباد برگزار گردید. در این جلسه ابتدا دکتر اکبری دستک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد ضمن خوشامدگویی به مدیران استانی و سپاس از برگزاری این شورا در نظرآباد، به معرفی دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد، سوابق پژوهشی، تولیدات علمی و اختراعات اساتید و دانشجویان این دانشگاه و همچنین اهداف و برنامه های آتی آن در حوزه پژوهش و فناوری خصوصا در راستای تقویت و توسعه فعالیتهای اقتصادی دانش بنیان پرداخت. وی همچنین با اشاره به بازدید مدیران شهرکهای صنعتی سپهر و نظرآباد و نیز  رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان نظرآباد از دانشگاه و برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده جهت انجام طرحهای تحققیقاتی برون دانشگاهی توسط اساتید این دانشگاه،از تقویت فعالیت دفتر ارتباط با صنعت و نیز باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه نظرآباد خبر داد و خواستار حمایت بیشتر مسئولین پژوهش و فناوری استان از طرحها و برنامه های در دست اقدام دانشگاه و همچنین تسهیل هرچه بیشتر  مقدمات فعالیتهای پژوهشی اساتید جهت مشارکت  بیشتر آنان در پژوهشهای کلان استانی شد. در ادامه آقایان دکتر عسکری و دکتر شیرنگی هر یک بطور جداگانه در سخنانی به اهمیت و نقش بی بدیل پژوهش توسط استادان و دانشجویان پژوهشگر خصوصا در حوزه مسائل دانش بنیان پرداختند و ضمن تقدیر از آقای دکتر اکبری دستک بابت برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده با مدیران شهرکهای صنعتی،بر پیگیری،حمایت و همکاری جدی از این طرح در راستای فعالیتهای دانش بنیان بعنوان مهمترین اولویت پژوهشی استان البرز در سال جدید تاکید کردند. سپس حاضران وارد دستور اصلی جلسه شدند و پس از بحث و بررسی، شماری از طرحهای پژوهشی اساتید دانشگاههای استان البرز را به تصویب رساندند.

image_2019_3_10-10_29_11_369_QN2