برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

همزمان با هفته منابع طبیعی دکتر اکبری دستک ریاست محترم دانشگاه به همراه جمعی از کارکنان در محل کاشت نهال دانشگاه حضور یافتند و در راستای پاسداشت محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی، چند اصله نهال در محیط دانشگاه غرس نمودند.

12 14 13