تقدیر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد از فرماندار نظرآباد

دکتر اکبری دستک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد با حضور در فرمانداری نظرآباد از زحمات ، پیگیریها و حمایتهای فراوان دکتر فلاح نژاد فرماندار محترم شهرستان نظرآباد در راستای توسعه و تقویت این دانشگاه تقدیر و لوح سپاس و تندیس سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد را به ایشان تقدیم نمود.دکتر فلاح نژاد نیز ضمن سپاس از ریاست دانشگاه،بر استمرار حمایت از دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد تاکید ورزید.