جناب آقای مهندس آرمان ربیعی فر کسب مقام اول در بخش فنی- مهندسی (ترجمه و تالیف کتاب) در دومین جشنواره تولیدات علمی اساتید دانشگاه های استان البرز را تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون جنابعالی را در عرصه های علمی و فرهنگی از درگاه خداوند متعال خواستاریم.