حضور سرپرست و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد در گلباران مزار شهدای شهرک فخر ایران

دکتر سید عباس صارمی حصاری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد به همراه جمعی از کارکنان این دانشگاه در مراسم گلباران مزار شهدای شهرک فخر ایران که با حضور مسئولین شهرستان برگزار گردید شرکت و به مقام شهدای گرانقدر ادای احترام نمودند.

2 3