حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان البرز در دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

حجه الاسلام دکتر خوش باور مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان البرز در دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد حضور یافت و با دکتر اکبری دستک رئیس این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه که با حضور اساتید این دانشگاه و بصورت نشست هم اندیشی استادان برگزار شد،ابتدا دکتر اکبری دستک ضمن تبریک و خوشامدگویی،به معرفی دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد،پیشینه آموزشی-پژوهشی و نیز ظرفیتها و توانمدیهای این دانشگاه پرداخت و بر تداوم چنین نشستهای تخصصی در قالب جلسات هم اندیشی اساتید با تمرکز بر مسائل فرهنگی و تربیتی تاکید ورزید. سپس حجه الاسلام دکتر خوش باور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان البرز ضمن ابراز خرسندی به جهت اولین حضور خود در دانشگاه نظرآباد،به بیان دغدغه های فرهنگی در محیط دانشگاه پرداخت و با استناد به بخشهایی از بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی خصوصا مساله جوانان، به نقش اساسی استادان دانشگاه در تحقق مطلوب این بیانیه با تاکید بر جوانان دانشجو و تقویت باورهای دینی و روحیه امید و خوباوری در آنان اشاره کرد. در ادامه هر یک از استادان به بیان دیدگاهها و دغدغه های فرهنگی خویش در ابعاد گوناگون پرداختند.

3