دکتر اکبری دستک ریاست محترم دانشگاه در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی که به ریاست مرجع عالی قدر شیعه آیت الله العظمی مکارم شیرازی و به مدت دو روز در مرکز همایشهای رسول اکرم(ص)در شهر مقدس قم برگزار گردید حضور یافت و در کمیسیون تخصصی علوم قرآن و حدیث این کنگره نیز مشارکت نمود.

2017