دیدار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نظرآباد با ریاست دانشگاه

آقای حاجی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان نظرآباد در دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد حضور یافت و با رئیس این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ابتدا دکتر اکبری دستک ضمن خوشامد گویی و نیز تبریک هفته جوان، به بیان سابقه کهن دانشگاه نظرآباد و معرفی ظرفیتها و توانمندیهای این دانشگاه در زمینه آموزشی و پژوهشی و خصوصا امور ورزشی پرداخت و از افزایش مطلوب تعداد دانشجویان رشته تربیت بدنی این دانشگاه از ۵ نفر در سال ۹۶ به ۷۰ نفر در سال ۹۸ خبر داد. وی همچنین خواستار تعامل هر چه بیشتر میان دانشگاه آزاد اسلامی و اداره ورزش نظرآباد از طریق انعقاد تفاهمنامه  همکاری مشترک با برگزاری دوره های آموزش مربی گری،برگزاری مشترک مسابقات ورزشی در قالب ورزش همگانی و قهرمانی از سوی اساتید دانشگاه شد. در این دیدار که با حضور تنی چند از اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاه برگزار گردید، دکتر کاظمینی از اعضاء هیات علمی این رشته نیز ضمن بیان بخشی از سوابق درخشان دانشجویان تربیت بدنی در کسب عناوین قهرمانی ورزشی ،از آمادگی دانشگاه جهت برگزاری دوره های تخصصی ورزش برای ورزشکاران نظرآبادی سخن گفت. در ادامه حاجی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان نیز ضمن ابراز خرسندی بخاطر حضورش در دانشگاه، با تاکید بر داشتن نگاه  تخصصی و آکادمیک به ورزش،از همکاری و هم افزایی هر چه بیشتر میان دانشگاه آزاد اسلامی و اداره ورزش خبر داد و خواستار برگزاری برخی از رشته های ورزش همگانی شهرستان در محیط دانشگاه شد و در پایان نیز از مجموعه ورزشی دانشگاه بازدید نمود.

1 2