دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نظرآباد

دکتر اکبری دستک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد به همراه جمعی از مسئولین فرهنگی این دانشگاه با خانم مقدم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه ابتدا دکتر اکبری دستک به بیان ظرفیتها و توانمندیهای دانشگاه در زمینه های گوناگون فرهنگی،آموزشی،صنعتی و دانشجویی پرداخت و بر تعامل و همکاری مشترک میان دانشگاه و اداره فرهنگ و ارشاد در خصوص برپایی نماشگاه های کتاب،قرآن و محصولات فرهنگی و نیز اکران فیلم و همچنین نشستهای تخصصی و ادبی-هنری تاکید ورزید. خانم مقدم نیز ضمن سپاس از حضور رئیس و مدیران دانشگاه در اداره ارشاد،بر تقویت و توسعه همکاریها میان این مجموعه فرهنگی و آموزشی تاکید نمود.

e65303f5-2282-4659-bbe0-123d4b6d2e1f