دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما شهر اندیشه با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

دکتر رمضانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما شهر اندیشه در دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد حضور یافت و با دکتر اکبری دستک رئیس این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. در این نشست صمیمانه ، طرفین در خصوص تبادل تجارب آموزشی، فرهنگی و دانشجویی بویژه در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته دبیری تربیت بدنی و همچنین مدرسه سما با یکدیگر گفتگو کردند.

13c5b030-2769-4319-b411-18c8e386c6cd 396ec1f5-d1a5-4213-af3e-96d078083637