دیدار مسئول سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مهندس هاشمی مسئول سازمان بسیج دانشجویی دانشگاههای استان البرز و هیات همراه با آقای دکتر اکبری دستک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار،مهندس هاشمی با تبریک آغاز سال تحصیلی،به بیان گزارشی از وضعیت بسیج دانشجویی دانشگاه های استان البرز پرداخت و ضمن تاکید بر همکاری و تعامل هرچه بیشتر میان بسیج و دانشگاهها،از معرفی مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد در هفته های آتی خبر داد. در ادامه،دکتر اکبری دستک نیز با سپاس و قدرانی از دومین حضور و دیدار مهندس هاشمی طی ماههای اخیر در دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد، به فعالیتها و تعاملات مثبت و اثربخش مجوعه بسیج دانشجویی دانشگاهها و نیز بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد اشاره و بر استمرار و تقویت فعالیتهای بسیج دانشجویی دانشگاه و نیز حمایت از آن تاکید نمود.