دیدار نوروزی ریاست دانشگاه با کارکنان

دکتر اکبری دستک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد در اولین روز کاری در سال جدید و در دیدار نوروزی با کارکنان دانشگاه،ضمن تبریک سال جدید و گرامیداشت سال رونق تولید،به بیان برخی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در سال گذشته پرداخت و در ادامه به مهمترین برنامه ها و اولویتهای دانشگاه در سال جدید از جمله: رعایت صرفه جویی و مدیریت هزینه ها، راه اندازی مرکز آموزش زبان انگلیسی واحد کرج در نظرآباد،راه اندازی مدرسه سما نظرآباد،عملیاتی کردن درآمدهای غیر شهریه ای از طریق آموزشهای کوتاه مدت،راه اندازی رشته های جدید و تقویت فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی اشاره کرد.
3 2