زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

روز مورخ ورودی ساعت رشته و مقطع
شنبه ۹۸/۱۱/۰۵  کلیه ورودی ها  ۸ تا ۲۰ ویژه دانشجویان ممتاز(دانشجویان رشته های فنی دارای معدل بالای ۱۷ و رشته های انسانی دارای معدل بالای ۱۸)
یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶ ورودی های ۹۴ و ۹۵ و ماقبل ۰۸ تا ۲۰  کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
دوشنبه ۹۸/۱۱/۰۷  ورودی های ۹۵ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
سه شنبه ۹۸/۱۱/۰۸ ورودی های ۹۶ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
چهارشنبه ۹۸/۱۱/۰۹ ورودی های ۹۷ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۰ ورودی های ۹۸ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی

تذكر : مهلت انتخاب واحد از ساعت ۸ صبح تا ۲۰  و فقط در ايام اعلام شده جدول فوق مي باشد.

دانشجويان گرامي ،لطفاً نظرات ،انتقادات و پيشنهادات خود را در بخش ارتباط با ما به پست الكترونيكي info@naiau.ac.ir اعلام فرمائید.