سرپرست دانشگاه آ‌زاد نظرآباد در گفت‌وگو با آنا: مرکز آموزشی نظرآباد پتانسیل تبدیل به واحد دارد/ ایجاد دو هزار مترمربع فضای ورزشی