فراخوان شرکت در جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان البرز در سال ۱۳۹۷

قابل توجه اعضای هیأت علمی و دانشجویان

لطفا در صورت تمایل برای شرکت در جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان البرز سال ۹۷، به لینک ذیل، مراجعه نموده و فرم انتخاب فناور برتر در سال ۱۳۹۷ را تکمیل نمایید.

http://alborzstp.ir/dform/32/38 

لازم به ذکر است فناوران ثبت نام شده پس از بررسی و ارزیابی در کمیته فناوران برتر استان البرز، انتخاب می شوند .

مهلت ثبت نام تا ۱۰ آذرماه۹۷ می باشد.