مسابقه طراحی بازی های فکری و سرگرم کننده در شرایط قرنطینه

فرم شرکت در مسابقات دانشجویی:

فایل pdf

فایل word