نشست فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد با رئیس و استادان دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

همزمان با هفته نیروی انتظامی جناب سرهنگ سلیمانی فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد در دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد حضور یافت و در کارگاه آموزشی”آسیبهای اجتماعی” ویژه اساتید که با همکاری مشترک دانشگاه و ناجای شهرستان نظرآباد برگزار شد، به تبیین مهمترین رسالتها و ماموریتهای ناجا در مواجهه با آسیب های اجتماعی و نیز برخی از پدیده های نوظهور در سطح کلان و احیانا در سطح شهرستان نظرآباد پرداخت. در این جلسه استادان دانشگاه نیز ضمن تبریک هفته ناجا، به بیان دیدگاهها و نیز سوالات خود در زمینه آسیبهای اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن پرداختند ودر ادامه،خواستار تداوم چنین کارگاه هایی در دانشگاه و با همکاری نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط شدند. در ابتدای این نشست علمی،دکتر اکبری دستک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد در سخنان کوتاهی ضمن خوشامد گویی و تبریک هفته ناجا به سرهنگ سلیمانی فرمانده محترم ناجا و همکاران ایشان، از فرماندهی ناجای شهرستان نظرآباد بخاطر پذیرش دعوت دانشگاه و برگزاری کارگاه علمی،صمیمانه تشکر و قدردانی نمود.

image_2018_10_11-21_19_38_928_v60
image_2018_10_11-21_19_39_181_8k1
image_2018_10_11-21_19_39_484_SHL
image_2018_10_11-21_19_39_813_tC8image_2018_10_11-21_19_38_928_v60