هفتمین نشست صمیمانه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد با کارکنان دانشگاه

همزمان با پایان نیمسال اول ۹۸-۹۷ دانشگاه و در آستانه برگزاری شروع آزمونهای پایان ترم دانشگاه، هفتمین جلسه هم اندیشی و گفتگوی صمیمانه دکتر اکبری دستک رئیس دانشگاه با کارکنان دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه که به مدت سه ساعت و در فضای گرم و صمیمی برگزار شد، ابتدا ریاست دانشگاه به تلاوت آیات آغازین سوره مطففین و شرح و تفسیر کوتاه آن پرداخت و ضمن تاکید بر رعایت حقوق متقابل انسانی بویژه در محیط کار و فعالیت شغلی،خواستار احترام و همدلی هرچه بیشتر کارکنان دانشگاه با یکدیگر و تکریم ارباب رجوع بعنوان مصادیقی از رعایت انصاف و پرهیز از کم فروشی در مسیر زندگی اجتماعی و شغلی شد.دکتر اکبری دستک همچنین ضمن سپاس فراوان از زحمات و همراهی های همه کارکنان و عوامل دانشگاه خصوصا کارمتدان دانشگاه در طی نیمسال گذشته،بر آمادگی و مساعدت همه جانبه همه کارکنان ، استادان و مدیران دانشگاه در جهت برگزاری هرچه مطلوبتر امتحانات پایان ترم تاکید ورزید. در ادامه هر یک از کارمندان در فضایی صمیمی به بیان دیدگاه ها و نیز برخی تنگناها و مشکلات در بخشها و قسمتهای مربوطه پرداختند.

2