همزمان با واحد های دانشگاهی سراسر کشور آزمون کتبی بیست و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد برگزار شد