پیگیری تأسیس مدرسه سما در دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد طی بازدید دکتر حمید بذرپاچ سرپرست معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی واحد کرج از دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد و دیدار با هیات رئیسه دانشگاه