کاشت درخت در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد بمناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری