گامی دیگر برای راه اندازی مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی در نظرآباد با حضور معاونان امور سمای استان البرز

دکتر بلیاد معاون دانشگاه واحد کرج و رئیس مرکز آموزشی-فرهنگی سما استان البرز به همراه جمعی از مدیران این مجموعه در دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد حضور یافت و با رئیس این دانشگاه دیدا رو گفتگو کرد.در این دیدار ابتدا دکتر اکبری دستک ریاست دانشگاه ضمن خیر مقدم به مسؤولین سما، به بیان ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد به عنوان کهن ترین مجموعه دانشگاهی شهرستان نظرآباد پرداخت و از آمادگی کامل دانشگاه برای راه اندازی مدرسه سما ددر این شهرستان خبر داد.دکتر بلیاد معاون امور سمای واحد کرج نیز ضمن ابراز خرسندی به خاطر حضور در این دانشگاه، از انجام هماهنگی ها و ننیز بررسی درخواست تأسیس مدرسه سمای دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد با همکاری مجموعه آموزش و پرورش نظرآباد خبر داد و بر مساعدت حداکثری جهت جلب موافقت و تصویب مدرسه سمای نظرآباد در شورای آتی این مرکز خبر داد.

db06c45e-caa3-435f-8d53-74346707d682