برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه

دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در اتاق شورای دانشگاه تشکیل و راهکارهای مناسب در خصوص تشویق اعضای هیأت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه تجاری سازی علوم و اقتصاد دانش بنیان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در ابتدای جلسه دکتر اکبری دستک، ریاست محترم دانشگاه اظهار داشتند :با هدف پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد دانش بنیان و تولید علم به ثروت در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مرکزی بخشنامه های متعدد و متنوعی از سال گذشته صادر شده است و دانشگاه نظرآباد نیز در راستای اجرایی نمودن بخشنامه ها و هماهنگ با مجموعه دانشگاه های استان البرز مقرر شد برنامه ریزی های مدونی در این خصوص بعمل آورد تا فعالیت های پژوهشی دانشگاه بیش از پیش ارتقاء یابد.
وی ادامه داد: در کشور عزیزمان در طی سالیان گذشته تعداد فعالیت های پژوهشی به یک میزان قابل توجهی رسیده است و حال وظیفه داریم که کیفیت بخشی فعالیت های پژوهشی در دستور کار قرار دهیم . ایشان با بیان این نکته که سیاست کلی دانشگاه آزاد اسلامی به سمت پژوهش محوری است گفتند: پژوهش کوششی است برای یافتن بهترین راهکارها ممکن برای حل مسائل موجود و اصولا کمیت و کیفیت علمی پژوهشی هر دانشگاهی ، زمینه ساز توسعه و پیشرفت آن مجموعه بوده و عدم توجه به این امر مهم و ضعف در عملکرد پژوهشی، دانشگاه را به سمت سکون و رکود می کشاند.

در ادامه نیز اساتید و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

 

image_2018_10_31-16_52_42_233_GSS