دسته بندی : ویژه

صدور رای نهایی سند مالکیت ۲۳۰۰۰ متر زمین دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

خبر خوش دریافت رای قطعی سند زمین دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد توسط سرپرست دانشگاه سید عباس صارمی حصاری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد در جلسۀ  شهریور شورای فرهنگی دانشگاه گفت: در طی سالیان گذشته مسیولین وقت دانشگاه زحمات زیادی برای اخذ سند مالکیت دانشگاه متقبل شدند ولی با توجه به شرایط موجود و پیچیدگی پرونده… ادامه مطلب