پذیرش بدون آزمون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد به عنوان یکی از معتبرترین واحدهای دانشگاهی در سطح منطقه با توجه به امکانات و فضای مطلوب و با بهره گیری از استادان مستعد، آمادگی خود را نسبت به جذب دانشجو بصورت بدون آزمون  در رشته های مشروحه ذیل با توان ظرفیت پذیرش بالا اعلام می دارد:

   کاردانی پیوسته: الکترونیک، ساختمان، تاسیسات،کامپیوتر، علمی کاربردی حسابداری (باکد ۱۱۵ واحد کرج)

   کارشناسی ناپیوسته: مهندسی اجرایی عمران، تکنولوژی کنترل و تکنولوژی جوشکاری ( با کد ۵۶۱ مرکز نظرآباد)

                                مهندسی تکنولوژی الکترونیک و تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر، علمی کاربردی حسابداری ( با کد ۱۱۵ واحد کرج)

   کارشناسی پیوسته : مهندسی برق ( با کد۵۶۱ مرکز نظرآباد)

 

علاقمندان به تحصیل در این دانشگاه می توانند با رعایت شرایط لازم جهت ثبت نام به سایت مرکز آزمون با آدرس (www.azmoon.org) مراجعه نمایند.