ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مهر ماه ۱۳۹۶

ضمن عرض تبریک وخوش آمدگویی به شما در ورود به دانشگاه،خواهشمنداست جهت انجام مراحل ثبت نام،راهنما و فرم های ثبت نام را دریافت وتکمیل نمائید تا درامر ثبت نام شما تسریع گردد. (شروع ثبت نام : ۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۹۶/۰۶/۳۱ به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه)