مزایای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

۱- تشويق مادي و معنوي از افرادي كه مقالات ISI يا علمي پژوهشي تهيه و به چاپ رسانند.

۲- تشويق و حمايت از شركت در همايش‌هاي داخلي و كنفرانس‌هاي بين‌المللي

۳- تخصيص سهميه و كمك هزينه سفرهاي زيارتي

۴- تخصيص تخفيف شهريه

۵- امكان استفاده از اولويت استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان عضو هيأت علمي و يا كارمندي

۶- بن كتاب

۷- مساعدت در تأليف كتاب

۸- كمك هزينه پايان نامه تحصيلي

۹- اطلاع رساني و امكان شركت در همايش‌ها، هم‌انديشي‌ها و گردهم‌آيي‌هاي تخصصي ويژه اعضاء

۱۰- امكان استفاده از تسهيلات مالي باشگاه براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي تعريف و تصويب شده

۱۱- امكان شركت در اردوها و مراسم ويژه فرهنگي باشگاه

۱۲- امكان حضور در نشست‌هاي تخصصي و كارآفريني باشگاه

۱۳- امكان تحصيل در مقطع بالاتر بدون نياز به شركت در آزمون ورودي (ويژه اعضاي استعداهاي درخشان)

۱۴- سازماندهي در گروههاي اعضاء، براي تعريف و اجراي طرجهاي پژوهشي مورد نياز دستگاههاي اجرايي و صنعتي

۱۵- شركت در دوره هاي آموزشي باشگاه، از قبيل كارگاههاي آموزش مقاله نويسي، روش تحقيق، جستجوي اينترنت و نظائر آن

۱۶- شركت در مسابقات باشگاه و رقابت با سايرين

۱۷- بازديد از مراكز علمي و صنعتي و نمايشگاههاي تخصصي