ریاست

دکتر فیض اله اکبری دستک

استادیار علوم قرآن و حدیث

پایه:‌۱۴

عضو هیأت علمی تمام و قت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکده الهیات گروه علوم قرآن و حدیث

مدارک تحصیلی:

رشتـه مقطـع سـال دانشــگاه
علوم قرآن و حدیث دکترای تخصصی ۱۳۸۴-۱۳۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد پیوسته ۱۳۸۰-۱۳۷۳ دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر فیض اله اکبری دستک، استادیار رشته الهیات و معارف اسلامی، دارای مدرک دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث و نیز عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را با دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال ۱۳۸۰ آغاز نمودند. شروع مسئولیت اجرایی ایشان به‌عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد از اسفند ماه ۱۳۹۶ می‌باشد. اهمّ فعالیت‌ها اجرایی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ایشان ذیـلا گزارش می‌شود:

الف) سـوابـق اجـرایـی

 • ۱- مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی ارشد و دکتری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- از شهریور ۱۳۹۶ تاکنون.
 • ۲- معاون آموزشی سازمان بسیج اساتید استان البرز از ۱۳۹۰ تا کنون.
 • ۳- معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد- دی ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۳٫
 • ۴- معاون کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۹۰ تا کنون.
 • ۵- مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث- واحد کرج- مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از مهر ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۱٫
 • ۶- مدیر مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷٫
 • ۷- سرپرست روابط عمومی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران- ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲٫
 • ۸- دبیر هیأت مدیره‌ی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران- ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲٫
 • ۹- دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از اردیبهشت ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۲٫
 • ۱۰- دبیر شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲٫
 • ۱۱- عضو هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد- از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳٫

ب- سـوابـق فرهنگـی- اجتماعـی

 • ۱- عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۵ تاکنون.
 • ۲- عضو شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۷ تاکنون.
 • ۳- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷٫
 • ۴- عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲٫
 • ۵- مسئول کانون استادی نماز و نیایش و عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲٫
 • ۶- عضو پیوسته انجمن علوم قرآن و حدیث ایران- ۱۳۸۹ تاکنون.
 • ۷- عضو شورای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۹ تا ۱۳۸۲٫
 • ۸- عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲٫
 • ۹- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد- ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳٫
 • ۱۰- عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد- ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳٫
 • ۱۱- عضو ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد- ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳٫
 • ۱۲- عضو ستاد یادواره شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد- ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳٫
 • ۱۳- سردبیر، ویراستار و عضو هیأت تحریریه فصلنامه فرهنگی- اجتماعی ققنوس- معاونت فرهنگی واحد کرج- ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷٫
 • ۱۴- رئیس کمیته نشریات و طرح‌های پژوهشی پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰٫
 • ۱۵- عضو کمیته برنامه ریزی فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰٫
 • ۱۶- طراح سؤالات بخش کتبی پانزدهمین و شانزدهمین دورۀ مسابقات سراسری قرآن و عترت استادن (رشته تفسیر قرآن) و دانشجویان  (رشته احکام و نماز و نهج‌البلاغه) پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹٫
 • ۱۷- عضو کمیته تعیین اولیت‌های پژوهشی مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۸۹٫
 • ۱۸- عضو کمیته تبیین و معرفی موضوعات بخش مقاله نویسی بیست و هفتمین دورۀ مسابقات بین المللی قرآن کریم سازمان اوقات کشور در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۸۹٫
 • ۱۹- عضو کمیته کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۸ تا کنون.
 • ۲۰- مسئول راه اندازی اتاق فکر و برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی و مناظره مرکز تحقیقات علوم اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۷-۱۳۸۸٫
 • ۲۱- نماینده معاونت پژوهشی و مسئوول پیگیری برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸٫
 • ۲۲- عضو کمیته داوران بیست و پنجمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور در رشته نشریات ۱۳۸۹٫
 • ۲۳- دبیر کمیتۀ علمی و عضو هیأت داوران همایش ملی “همت مضاعف و کار مضاعف” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. ۱۳۸۹٫
 • ۲۴- عضو کمیته عفاف و حجاب دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- از ۱۳۸۸ تا کنون.
 • ۲۵- عضو کمیته علمی و هیأت داوران مقالات دانشجویان و طلاب علوم دینی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز در همایش “تا افق آینده” ۱۳۹۱٫
 • ۲۶- عضو کمیته داوران آثار هفدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهش قرآن و عترت استادان و دانشجویان کشور- ۱۳۹۱٫
 • ۲۷- عضو کمیته داوران در بخش پایان‌نامه‌ی هفدهمین جشنواره ملی هنری، ادبی و پژوهشی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۹۱٫
 • ۲۸- عضو هیأت داوران و کمیته علمی ششمین جشنواره ملی نهج‌البلاغه دانشگاهیان کشور (بخش استادان و دانشجویان) ۱۳۹۱٫
 • ۲۹- عضو کمیته داوران مسابقات قرآنی اساتید بسیجی کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۹۴٫
 • ۳۰- عضو هیات داوران مقالات همایش “جمعیت، خانواده و سبک زندگی” مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان البرز- ۱۳۹۴٫
 • ۳۱- عضو هیأت داوران مقالات همایش “اقتصاد مقاومتی” مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان البرز- ۱۳۹۵٫
 • ۳۲- عضو شورای پژوهشی پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۹۶ تاکنون.

ج- سـوابـق آمـوزشـی

 • ۱- عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج- ۱۳۸۶ تا کنون.
 • ۲- عضو شورای آموزشی دانشکده الهیات واحد کرج – ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ ـــ و ۱۳۹۶ تا کنون.
 • ۳- عضو کمیته تخصصی قرآن و حدیث گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵٫
 • ۴- رئیس شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد- ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳٫
 • ۵- رئیس کمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد- ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳٫
 • ۶- نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ دانشگاه‌های و مؤسسات آموزش‌عالی کشور در واحد دانشگاهی هشتگرد.
 • ۷- نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ دانشگاه‌های و مؤسسات آموزش‌عالی کشور در واحد دانشگاهی هشتگرد.
 • ۸- رئیس و عضو کمیتۀ امور بورسیه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد- ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳٫
 • ۹- عضو کمیتۀ بخش تخصصی الهیات در مرکز تحقیقات علوم اسلامی و انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰٫
 • ۱۰- مسئول اجرایی امتحانات دانشکده الهیات واحد کرج- ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵٫
 • ۱۱- ناظر امتحانات دانشکده الهیات واحد کرج- ۱۳۸۹٫
 • ۱۲- عضو کمیته آموزشی ستاد بحران دانشکده الهیات- ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲٫
 • ۱۳- تدریس (عضو هیأت علمی) در دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۰ تا کنون.
 • ۱۴- تدریس در حوزه علمیه خواهران کرج- مدرسه علمیه بقیع سطح دو- سال ۱۳۷۹ تا کنون.
 • ۱۵- تدریس در حوزه علمیه خواهران کرج- مدرسه علمیه زینبیه سطوح دو و سه- ۱۳۹۱٫
 • ۱۶- تدریس در سازمان تبلیغات اسلامی کرج- ۱۳۸۱٫
 • ۱۷- تدریس در مرکز تربیت معلم امیرکبیر کرج- ۱۳۸۲٫
 • ۱۸- تدریس در سازمان دارالقرآن سپاه کرج- ۱۳۸۲ و ۱۳۸۹٫
 • ۱۹- تدریس در دانشگاه خوارزمی کرج مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی- ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱٫
 • ۲۰- تدریس در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی– ۱۳۹۶٫
 • ۲۱- تدریس در دانشگاه هنر کرج- ۱۳۹۶٫
 • ۲۲- عضو کمیته مصاحبه کنندۀ آزمون دکتری سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در گروه علوم قرآن و حدیث.

د- سـوابـق پـژوهشـی و تحقیقـاتـی

* فعـالیــت‌هـا

 • ۱- عضو شورای علمی- پژوهشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان البرز- ۱۳۹۱ تا کنون.
 • ۲- عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۵- ۱۳۸۶٫
 • ۳- عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات واحد کرج- ۱۳۹۰- ۱۳۹۲٫
 • ۴- عضو شورای علمی مرکز تحقیقات علوم اسلامی و انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۹۱- ۱۳۹۲٫
 • ۵- عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۹۶ تا کنون.
 • ۶- ویراستار علمی کتاب “جلوه ذات” انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۶٫

* تألیــفات

** کتــاب‌هـا

 • ۱- “درسنامه علوم بلاغی”- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۶٫
 • ۲- تدوین، تنظیم و ویراستاری کتاب “مجموعه مقالات همایش سراسری حجاب، پوشش و آراستگی” انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۷٫
 • ۳- تدوین، تنظیم و ویراستاری کتاب “مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای: عقلانیت، معنویت و پرهیز از عوام زدگی فرهنگی” انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۷٫
 • ۴- تدوین،تنظیم و ویراستاری کتاب ” مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای: قرآن و عصر جدید” انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۷٫
 • ۵- “کم فروشی از نگاه قرآن و حدیث” باهمکاری آقای اکبر نصرتی- انتشارات مرکز تحقیقات سازمان اتکاء- ۱۳۹۵٫
 • ۶- “باقیات الصالحات از نگاه قرآن و حدیث” با همکاری خانم زهرا رنجبر- انتشارات سرافراز- ۱۳۹۶٫
 • ۷- اخلاق خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث؛ با همکاری خانم سیده معصومه حسینی- انتشارات سرافراز- ۱۳۹۶٫

*** مقـــالات

* مقـالات علمـی- پـژوهشـی

 • ۱- گزاره‌های اناجیل أربعه در باب معاد و مقایسۀ آن با گزاره‌های قرآنی- فصلنامه پژوهش دینی- پاییز ۸۶- شمارۀ ۱۵٫
 • ۲- مقایسۀ تطبیقی داستان حضرت زکریا(ع) و حضرت یحیی(ع) در قرآن و أناجیل أربعه- فصلنامه صحیفه مبین- پاییز ۱۳۸۷- شماره ۴۳٫
 • ۳- عقل، جایگاه و کارکردهای آن در خرافه زدایی و نقد روایات با رویکردهای فرهنگی- فصلنامۀ پژوهش دینی- بهار و تابستان ۹۳- شمارۀ ۲۸٫
 • ۴- جامعیت قرآن از دیدگاه امام خمینی(ره)- پژوهشنامه متین انقلاب اسلامی- تابستان ۱۳۹۴- شمارۀ ۶۷٫
 • ۵- پیوند قرآن و انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره امام خمینی(ره)، پژوهشنامه متین انقلاب اسلامی- تابستان ۹۶- شمارۀ ۷۵٫

* مقـالات علمـی- تـرویجـی

 • ۱- انضباط در سیرۀ پیامبر(ص) – فصلنامۀ سفینه- تابستان ۹۰- شماره ۳۱٫
 • ۲- آداب معاشرت در کلام امام حسن مجتبی(ع)- ماهنامه علمی- ترویجی معرفت- مرداد ۹۱- شماره ۱۷۶٫
 • ۳- تمثیل، ابزار مشترک قرآن کریم و أناجیل- فصلنامه مطالعات قرآنی- زمستان ۹۱- شماره ۱۲٫
 • ۴- راهبردهای اصلاح رفتارهای اقتصادی با تأکید بر بازخوانی آموزهای اقتصادی اسلامی در حکومت علوی- فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی- پاییز ۹۳- شماره ۳۰٫
 • ۵- شیوه‌های علمی و اثر بخش پلیس در اجرای فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر در مواجهه با مردم- فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی- تابستان ۹۴- شماره ۳۳٫
 • ۶- جایگاه فرهنگ قناعت و کارکردهای آن در تبیین و تحکیم مبانی دینی اقتصاد مقاومتی (اقدام و عمل) از نگاه تعالیم اسلامی- فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی- بهار ۹۵- شماره ۳۶٫

* مـقــالات علمــی – تخصـصـی

 • ۱- نقش خانواده در ترویج فرهنگ نماز و آثار آن از دیدگاه قرآن و حدیث- فصل‌نامه منهاج- پاییز و زمستان ۸۸- شماره ۹٫
 • ۲- ملاصدرا و روش وی در تفسیر سورۀ جمعه- فصلنامه حکمت و فلسفه- بهار ۸۹- شمارۀ ۳٫
 • ۳- اصول و مبانی نبوت حضرت عیسی(ع) در مقارنه میان قرآن و أناجیل أربعه- فصلنامه لسان صدق- زمستان ۹۱- شماره ۳٫
 • ۴- داستان حضرت زکریا(ع) در قرآن و انجیل لوقا- فصلنامه تخصصی الهیات- ۱۳۸۵- شماره ۸٫

* مقـالات علمـی- عمـومـی

 • ۱- نماز و نیایش، بایدها و نباید‌ها- فصلنامه فرهنگی- اجتماعی ققنوس- ویژه‌نامه نماز و نیایش سال ۸۶- شماره ۱۲٫
 • ۲- سیری در مناجات التأبین امام سجاد(ع)- فلصنامه فرهنگی اجتماعی ققنوس- ویژه‌نامه نماز و نیایش سال ۸۶- شماره ۱۲٫
 • ۳- معرفی بزرگان علم و پژوهش (استاد علی اکبر غفاری صفت، احیاگر میراثی از تشیع)- فصلنامه فرهنگی- اجتماعی ققنوس – ویژه نامه سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی سال ۸۷- شماره ۱۳٫
 • ۴- مبانی جامعه شناختی و روان شناختی نماز جماعت و آثار آن در سیره اهل بیت(ع) – فصلنامه فرهنگی- اجتماعی ققنوس- سال ۸۸- شماره ۱۵٫

* مقـالات کنفـرانـس‌هـا و همـایـش‌هـا

 • ۱- نقش عفاف و آثار آن در تقویت هویت دینی و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی در دهکده جهانی- مجموعه مقالات همایش سراسری “جهانی شدن، جهان گرایی و هویت دینی” دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۹۱٫
 • ۲- جلوه‌های همت مضاعف و کار مضاعف در سیرۀ فرهنگی و اجتماعی امام علی(ع)- مجموعه مقالات همایش ملی “همت مضاعف و کار مضاعف” دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۹٫
 • ۳- نقش امام مهدی (عج) در تبیین و نوگستری آموزه‌های قرآن و سنت در نهج‌البلاغه- مجموعه مقالات همایش ملی “مهدویت، نوآوری و شکوفایی” دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ۱۳۸۹٫
 • ۴- نقش شهادت و ارزش‌های دفاع مقدس در توسعه فرهنگ اسلامی در اندیشه و سیره امام خمینی(ره)- مجموعه مقالات همایش ملی “مبانی نظری توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره)” دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- ۱۳۸۹٫
 • ۵- الگوی مدیریت مصرف زمان در سیرۀ پیامبر اعظم(ص) و نقش آن در موفقیت ایشان در دعوت جهانی خویش- مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای “نوآوری در فرهنگ مصرف” دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام- ۱۳۸۸٫
 • ۶- در آمدی برالگوی صحیح مصرف در سیره علمی و عملی نبوی(ص)- مجموعه مقالات همایش ملی “اصلاح الگوی مصرف از نگاه قرآن و سنت”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- ۱۳۸۸٫
 • ۷- شخصیّت زن، جایگاه شغلی، رسالت خانوادگی و امنیت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(ره)- مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای “راهبردهای امنیت اجتماعی زنان” دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- ۱۳۸۸٫
 • ۸- نقش زنان در شکل گیری نهضت و پیروزی انقلاب اسلامی در اندیشه‌ امام خمینی(ره)- مجموعه مقالات همایش ملی ” ۱۵ خرداد”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- ۱۳۸۸٫
 • ۹- نخبگان دانشگاهی و بسترهای گسترش نواندیشی و نو آوری فرهنگی در اندیشه مقام معظم رهبری- مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای “نوآوری و شکوفایی از دیدگاه دانشمندان اسلامی” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ۱۳۸۷٫
 • ۱۰- نقش دانشگاه و اهمیت نظام تربیتی آن در توسعه فرهنگی و نوآوری در اندیشه مقام معظم رهبری- مجموعه مقالات همایش سراسری “نوآوری و شکوفایی” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
 • ۱۱- نقش قرآن در اتحاد و انسجام اسلامی- مجموعه مقالات همایش بزرگ “نور الهدی”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- ۱۳۸۷٫
 • ۱۲- نگرشی به پرداخت مقوله تدبر در قرآن و آسیب‌های پیش روی آن در پرتو هدف شناسی نزول قرآن – مجموعه مقالات همایش سراسری “قرآن کریم سفینة النجاه عصر ما”- دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- ۱۳۸۷٫
 • ۱۳- نماز، نماز جماعت و جامعه در اندیشه و سیره اهل بیت(ع)- مجموعه مقالات همایش ملی “نماز (وصال)”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- ۱۳۸۷٫
 • ۱۴- بررسی تحلیلی جایگاه زکات و آثار و برکات و آسیب‌ شناسی آن با تکیه بر اندیشه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه- مجموعه مقالات همایش ملی “زکات” دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- ۱۳۸۶٫
 • ۱۵- تأثیر نظارت همگانی بر احساس امنیت در جامعه تا تأکید بر اندیشه‌های امام علی(ع)- مجموعه مقالات همایش علمی تخصصی “ناجا و نظارت همگانی” مرکز نظارت همگانی ناجا- تهران- ۱۳۸۶٫
 • ۱۶- منطق نقد با تأکید بر نقش امر به معروف و نهی از منکر در سیره امام علی(ع)- مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای “جایگاه فرهنگ نقد پذیری در اتحاد ملی و انسجام اسلامی” دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- ۱۳۸۶٫
 • ۱۷- نقش قرآن در انسجام امّت‌ اسلامی- مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای” اتحاد ملی و انسجام اسلامی”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد- ۱۳۸۶٫
 • ۱۸- نقش نظارت همگانی در تقویت وحدت و همگرایی در نهج‌البلاغه- مجموعه مقالات همایش ملی “همگرایی و واگرایی در جهان اسلام” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان- ۱۳۸۶٫
 • ۱۹- عقلانیت در پرتو شناخت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر و آسیب‌شناسی آن در کلام امام علی(ع) در نهج‌البلاغه- مجموعه مقالات همایش منطقه” عقلانیت، معنویت و پرهیز از عوامزدگی فرهنگی” دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج- ۱۳۸۵٫

* طـرح‌هـای پـژوهشـی

 • ۱- بررسی عوامل موفقیت پیامبر اعظم(ص) در دعوت جهانی خویش و جهانی شدن این دعوت از منظر قرآن و سیره- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۸٫
 • ۲- جامعیت قرآن و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی در دیدگاه امام خمینی(ره)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۹۳٫

ه‍) جـوایـز، افتخـارات و نشـان‌هـا

 • ۱- دریافت لوح تقدیر و نشان برتر برای کسب عنوان “استاد نمونه” دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۹۶٫
 • ۲- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش “سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی”- مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان البرز- ۱۳۹۵٫
 • ۳- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز- ۱۳۹۵٫
 • ۴- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای کسب رتبه اول (رشتۀ ترجمه نهج‌البلاغه) شانزدهمین دورۀ مسابقات سراسری قرآن و عترت استادان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج- ۱۳۹۵٫
 • ۵- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای کسب رتبه اول (رشته نهج‌البلاغه) پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت استادان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج- ۱۳۹۴٫
 • ۶- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای کسب رتبۀ اول (رشته ترجمه و مفاهیم نهج‌البلاغه) چهاردهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت استادان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج- ۱۳۹۳٫
 • ۷- دریافت لوح تقدیر و نشان برتر برای کسب عنوان “استاد نمونه” دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد- ۱۳۹۳٫
 • ۸- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای کسب رتبۀ سوم (رشته نهج‌البلاغه) دوازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت استادان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج- ۱۳۹۲٫
 • ۹- دریافت لوح تقدیر و نشان برتر برای کسب عنوان “پژوهشگر نمونه اساتید” حوزه‌های علمیه خواهران استان البرز- ۱۳۹۲٫
 • ۱۰- دریافت لوح تقدیر و جایزه برای کسب رتبه سوم (رشته نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه) دهمین جشنوارۀ سراسری قرآن و عترت استادان دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۳۹۱٫
 • ۱۱- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای کسب رتبۀ برتر دهمین جشنواره مسابقات سراسری قرآن و عترت استادان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج- ۱۳۹۱٫
 • ۱۲- دریافت لوح تقدیر و جایزه برای ارائه مقاله برتر در همایش سراسری “جهانی‌شدن، جهانی گرایی و هویت دینی” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۹۱٫
 • ۱۳- دریافت لوح سپاس برای همکاری در داوری آثار هفدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت استادان و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور- ۱۳۹۱٫
 • ۱۴- دریافت لوح سپاس برای مشارکت علمی در پژوهشی در هفدهمین جشنواره پژوهشی سراسری قرآن و عترت دانشجویان و استادان دانشگاه‌های کشور- ۱۳۹۱٫
 • ۱۵- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش ملی “تدبر قرآنی” اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس- ۱۳۹۰٫
 • ۱۶- دریافت لوح سپاس برای مشارکت علمی در برگزاری همایش “تا افق آینده” اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز- ۱۳۹۰٫
 • ۱۷- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش ملی “مبانی نظری توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره)” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- ۱۳۸۹٫
 • ۱۸- دریافت لوح تقدیر، جایزه ویژه، تندیس و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش ملی “مهدویت، نوآوری و شکوفایی” دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد- ۱۳۸۹٫
 • ۱۹- دریافت لوح تقدیر، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش استانی” توسعه فرهنگ ایثار و شهادت” دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد کرج و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز- ۱۳۸۹٫
 • ۲۰- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش نظم و امنیت اجتماعی- ناجا- ۱۳۸۹٫
 • ۲۱- دریافت لوح تقدیر، تندیس، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش ملی “همت مضاعف، کار مضاعف” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۹٫
 • ۲۲- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش منطقه‌ای “اتحاد ملی و انسجام اسلامی” دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۸٫
 • ۲۳- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش ملی “اصلاح الگوی مصرف از نگاه قرآن و سنت” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- ۱۳۸۸٫
 • ۲۴- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش ملی “بررسی نهضت ۱۵ خرداد ۴۲”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- ۱۳۸۸٫
 • ۲۵- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقالۀ برتر در همایش منطقه‌ای، “فرهنگ و رسانه” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- ۱۳۸۸٫
 • ۲۶- دریافت لوح تقدیر، تندیس و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش منطقه‌ای علمی- پژوهشی “اصلاح الگوی مصرف” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- ۱۳۸۸٫
 • ۲۷- دریافت لوح تقدیر، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله در همایش منطقه‌ای “راهبردهای امنیت اجتماعی زنان”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- ۱۳۸۸٫
 • ۲۸- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش منطقه‌ای “نوآوری و الگوی مصرف” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام- ۱۳۸۸٫
 • ۲۹- دریافت گواهی ارائه مقاله برتر و جایزه در همایش منطقه‌ای “نقش زنان در گسترش ارزش‌های دینی” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- ۱۳۸۸٫
 • ۳۰- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش منطقه‌ای “نماز و آیین زندگی” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد- ۱۳۸۸٫
 • ۳۱- دریافت لوح تقدیر،تندیس و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش سراسری “شکوفایی و نوآوری فرهنگی” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- ۱۳۸۷٫
 • ۳۲- دریافت لوح تقدیر، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش منطقه‌ای “قرآن و اهل‌بیت(ع) ” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان- ۱۳۸۷٫
 • ۳۳- دریافت لوح تقدیر، تندیس، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش ملی “مهندسی فرهنگی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی” دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر- ۱۳۸۷٫
 • ۳۴- دریافت لوح تقدیر، تندیس، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش منطقه‌ای “مهندسی فرهنگی”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۷٫
 • ۳۵- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش بزرگ قرآنی “نور الهدی” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- ۱۳۸۷٫
 • ۳۶- دریافت لوح تقدیر، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش سراسری “ناتوی فرهنگی” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ۱۳۸۷٫
 • ۳۷- دریافت لوح تقدیر، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش ملی “زکات ” –دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- ۱۳۸۶٫
 • ۳۸- دریافت لوح تقدیر، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش منطقه‌ای “نقش عناصر فرهنگی در اتحاد و انسجام اسلامی” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند- ۱۳۸۶٫
 • ۳۹- دریافت لوح تقدیر، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش ملی “مهدویت” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان- ۱۳۸۶٫
 • ۴۰- دریافت لوح تقدیر، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش منطقه‌ای “منطق نقد”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- ۱۳۸۶٫
 • ۴۱- دریافت لوح تقدیر، جایزه ویژه و سخنرانی برای ارائه مقاله برتر در همایش منطقه‌ای “اعتدال فرهنگی، ضرورت‌ها و فرصت‌ها”- دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قروه- ۱۳۸۶٫
 • ۴۲- دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه برای ارائه مقاله برتر در همایش منطقه‌ای “عقلانیت، معنویت و پرهیز از عوام‌زدگی فرهنگی” – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- ۱۳۸۵٫

و) ارتقــاء مهــارت‌ها

 • ۱- حضور در کارگاه: روش تحقیق در علوم انسانی (۲۴ ساعت)
 • ۲- حضور در کارگاه: نحوه نگارش CV-
 • ۳- حضور در کارگاه: تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی (۷۲ ساعت)
 • ۴- حضور در کارگاه: چگونه از یک متن علمی، اطلاعات استخراج کنیم؟ (۸ ساعت)
 • ۵- حضور در کارگاه: مقاله نویسی علمی به زبان فارسی (۱۴ ساعت)
 • ۶- حضور در کارگاه: الگوهای یاد دهی و یادگیری گروهی(۲۴ ساعت)
 • ۷- حضور در کارگاه: ضرورت و چگونگی نظریه‌پردازی در علوم انسانی (۸ ساعت)
 • ۸- حضور در کارگاه: دوره نظارت و ارزشیابی فرهنگی(۸ ساعت)
 • ۹- حضور در کارگاه: روش تحقیق در علوم انسانی
 • ۱۰- حضور در کارگاه: ولایت‌فقیه (۴ ساعت)
 • ۱۱- حضور در کارگاه: الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت (۸ ساعت)
 • ۱۲- حضور در کارگاه: دانش‌افزایی بصیرتی بسیج اساتید (۴ ساعت)
 • ۱۳- حضور در کارگاه: انسان‌شناسی دینی (۸ ساعت)
 • ۱۴- حضور در کارگاه: جنگ نرم و اهداف و راهبردها (۱۷ ساعت)
 • ۱۵- حضور در نشست هم‌اندیشی: نقش اخلاق در اقتصاد (۲ ساعت)
 • ۱۶- حضور در نشست هم‌اندیشی: خطر جدی وضعیت رشته‌های علوم اسلامی(۲ ساعت)
 • ۱۷- حضور در نشست هم‌اندیشی: دولت و ملت،همدلی و همزبانی (۴ ساعت)
 • ۱۸- حضور در نشست هم‌اندیشی: حوزه و دانشگاه، ظرفیت‌ها، امکانات و شرایط (۲ ساعت)
 • ۱۹- حضور در کارگاه: تربیت مدرس جنگ نرم (۴۶ ساعت)
 • ۲۰- حضور در کارگاه: فرهنگی معرفتی اساتید با موضوع: قرائت و تفسیر قرآن (۸ ساعت)
 • ۲۱- حضور در کارگاه: بصیرت دینی و سیاسی (۸ ساعت)
 • ۲۲- حضور در نشست هم‌اندیشی: نقش سیاست و عرفان در حکومت‌داری نوین بر اساس اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (۲ ساعت)
 • ۲۳- حضور در کارگاه: Granded Theory (8 ساعت).
 • ۲۴ حضور در کارگاه: آموزشی زبان به روش یادگیری مشارکتی (۸ ساعت).