گروه برق

مدیر گروه برق :

آقای دکتر سیدامیرهادی مینوفام، عضو هيأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي نظرآباد، از مردادماه سال ۱۳۹۹ به عنوان مدیر گروه برق دانشگاه فعاليت مي نمايد.

 

این گروه هم اکنون دارای چهار رشته در سه مقطع کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته در سیستم تمام وقت می باشدکه عبارتند از: الکترونیک- الکترونیک عمومی (کاردانی پیوسته)، مهندسی تکنولوژی الکترونیک ( کارشناسی ناپیوسته)، مهندسی فناوری کنترل ( کارشناسی ناپیوسته) و مهندسی برق (کارشناسی پیوسته)