گروه برق

مدیر گروه برق :

آقاي مهندس ولی بیات، عضو هيأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي نظرآباد، از مهرماه سال ۱۳۹۶ به عنوان مدیر گروه برق دانشگاه فعاليت مي نمايد. ايشان دانشجوی دکتری در رشته مهندسی عمران-سازه در دانشگاه تهران مرکزی، داراي مدرک تحصيلي کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-زلزله از پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله می باشد و مدرک كارشناسي خود را در رشته مهندسی عمران-عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرج اخذ نموده است .

این گروه هم اکنون دارای چهار رشته در سه مقطع کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته در سیستم تمام وقت می باشدکه عبارتند از: الکترونیک- الکترونیک عمومی (کاردانی پیوسته)، مهندسی تکنولوژی الکترونیک ( کارشناسی ناپیوسته)، مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق ( کارشناسی ناپیوسته) و مهندسی برق (کارشناسی پیوسته)