گروه برق

مدیر گروه برق :

آقاي مهندس حسین برهانی فر، عضو هيأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي نظرآباد، از سال ۱۳۹۱ به عنوان مدیر گروه برق دانشگاه فعاليت مي نمايد. ايشان دانشجوی دکتری در رشته مهندسی برق در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، داراي مدرک تحصيلي کارشناسی ارشد در رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می باشد و مدرک كارشناسي خود را در رشته های مهندسی الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی کرج اخذ نموده است .

این گروه هم اکنون دارای سه رشته دو مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در سیستم تمام وقت می باشدکه عبارتند از: الکترونیک- الکترونیک عمومی (کاردانی پیوسته)، مهندسی تکنولوژی الکترونیک ( کارشناسی ناپیوسته) و مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق ( کارشناسی ناپیوسته)