گروه عمران

مدیر گروه عمران :

آقاي مهندس محمود مختاری، عضو هيأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي نظرآباد، از مردادماه سال ۱۳۹۹ به عنوان مدیر گروه عمران دانشگاه فعاليت مي نمايد.

این گروه هم اکنون دارای دو رشته ساختمان-کارهای عمومی ساختمان و مهندسی اجرایی عمران در دو مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در سیستم تمام وقت می باشد.

تربیت تکنسین و مهندسین با قابلیت های برتر در زمینه های طراحی و اجرای ساختمان همگام با استانداردهای روز جهان از اهداف این گروه می باشد.