گروه عمران

مدیر گروه عمران :

mokhtariمهندس محمود مختاری حسن آباد، عضو هيأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي نظرآباد، از سال ۱۳۹۳ به عنوان مدیر گروه ساختمان دانشگاه فعاليت مي نمايد. ايشان داراي مدرک تحصيلي کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران -سازه از دانشگاه علوم و فنون مازندران می باشد و مدرک كارشناسي خود را در رشته های مهندسی عمران- عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرج اخذ نموده است .

این گروه هم اکنون دارای دو رشته ساختمان-کارهای عمومی ساختمان و مهندسی تکنولوژی ساختمان در دو مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در سیستم تمام وقت می باشد.

تربیت تکنسین و مهندسین با قابلیت های برتر در زمینه های طراحی و اجرای ساختمان همگام با استانداردهای روز جهان از اهداف این گروه می باشد.