معرفی حوزه ریاست

دکتر شهاب زمردبخش


رشته و آخرين مدرک تحصيلي :

رتبه یک دکتری شیمی ورودی سال ۸۷ –  گرایش شیمی آلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقیقات تهران (استادیار)

عنوان پايان نامه دكتري :

      سنتز ترکیبات هتروسیکل جديد با استفاده از نانو پودرها

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد :

      سنتز تك ظرف-سه جزيي برخي از مشتقات جديد ايندونوكينوكسالين ها و ايندولوكوينازولين ها در آب يا تحت شرايط بدون حلال به كمك امواج ريز موج

سوابق تحقيقات ( عناوين طرح هاي پژوهشي انجام شده . مقالات و تاليفات )

طرح هاي پژوهشي

۱- محاسبات كوانتومي بر روي جذب متان توسط نانو لوله كربني (خاتمه يافته)

۲- تهیه و سنتز کوپلیمرهای پایدار حرارتی جدید پلی آمیدی و پلی آمید-ایمیدی(خاتمه يافته)

۳- تهیه و سنتزنانو داروهاو بررسي اثرات انها به كمك تست هاي بيولوژيكي(خاتمه يافته)

۴-عامل دار کردن نانولوله های کربنی توسط امینو اوراسیل ها(خاتمه يافته)

۵-اتصال امینواسید هیستیدین به کربن نانوتیوب و بررسی ساختاران(خاتمه يافته)

 مقالات و تاليفات

۱٫S.Zomorod Bakhsh, J.Azizian, Microwave-assisted one-pot synthesis of some dicano-methylene derivatives of indenoquinoxaline and tryptanthrin under solvent free condition ,Arkivoc,USA Journal,2007, ISI

۲٫S.Zomorod Bakhsh, H2TPP Organocatalysis in Mild and Highly Regioselective Ring Opening of Epoxides to Halo Alcohols by Means of Halogen Elements, Molecules 2012, impact factor: 3.2 ISI

۳٫S.Zomorod Bakhsh, J.Azizian Enviromentaly Friendly Functionalization of Carboxylated Shortend Multi-Wall Nanotubes with Sunset Yellow Dye, ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY.2012, ISI

۴٫S.Zomorod Bakhsh, J.Azizian FT-IR Spectroscopic Studies and Gaussian 03 Calculations of 2, 2′-Ethylenebis(nitrilomethylidene)diphenol,Oriental ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY.2012, ISI

۵٫S.Zomorod Bakhsh, A Facile Synthesis of Polysubstituted Pyrroles by One- Pot Three-Component Reaction, E.J.Chem ,2012 ISI

۶٫S.Zomorod Bakhsh, Functionalization of Carboxylated Multi-wall Nanotubes With Derivatives of indeno quinoxalins. Journal of chemistry,2012, ISI

۷٫S.Zomorod Bakhsh, J.Azizian , Ring Opening Epoxides into Halohydrins with Elemental Iodine and Bromine in the Presence of Nano Catalyst ZrO2,  Oriental journal of chemistry2012 ISI

۸٫S.Zomorod Bakhsh, Synthesis and Characterization of New Copoly(amide-imide)s and Copoly amides with Azo Groups in their Main Chains, Oriental journal of chemistry2012, ISI

۹.S.Zomorod Bakhsh, J.Azizian The One-Pot Synthesis of Pyrano[2,3-d]pyrimidinoneDerivatives with1,4diazabicyclo octane in Aqueous Media. Oriental journal of chemistry2012, ISI

۱۰٫S.Zomorod Bakhsh, Microwave assisted Functionalization  of  Carboxylated  Multi-wall  Carbon  Nanotubes  with Isatin  derivatives,Taylor and Francis,2014, ISI

۱۱٫S.Zomorod Bakhsh, Microwave-assisted, solvent-free, three-component synthesis of2,4,6-triarylpyridines from benign components, JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 2012 , ISI

۱۲٫S.Zomorod Bakhsh, Short time Modification of Carboxylated Multi-wall nanotubes with Amino Uracile derivative, Oriental journal of chemistry2014, ISI

۱۳٫S.Zomorod Bakhsh, J.Azizian, Synthesis and Characterization of some Novel Carbacylamidophosphate Derivatives as poster presentation,Erzurum-Turkey,2007

۱۴.S.Zomorod Bakhsh, J.Azizian ,A Novel one-pot procedure for preparation of pyridodiprimidines ,13th Iranian Seminar of Organic Chemistry,Hamedan

۱۵٫S.Zomorod Bakhsh, J.Azizian ,One-pot-tree-component synthesis of new Alkaloids in water or under free-solvent condition,3rd Iranian National Congress on chemistry,Varamin

۱۶٫S.Zomorod Bakhsh, J.Azizian ,A new One-Pot synthesis of prymidyn, Tetrahedron Conference, China,2010

۱۷٫S.Zomorodbakhsh , Enantioselective Addition of Trimethylsilyl Cyanide to Aldehydes Induced by a New chiral Schiff base, Tetrahedron Conference, Ispania,2011

۱۸٫S.Zomorodbakhsh, Functionalization of Carboxylated Multi-wall Nanotubes with 3H-Purin-6(9H)-one,1st Conference on nano technology application in the petroleum and petrochemical industries, Mahshahr,2011

۱۹٫S.Zomorod Bakhsh, J.Azizian,Synthesis of water-soluble single-walled nanotubes by functionalization via esterification, Nano Science,2012

۲۰٫S.Zomorod Bakhsh, One-pot-tree-component  Functionalization of Carboxylated shortend Multi-wall Nanotubes with Histidine derivative,jpornal of applied chemical research,2015

۲۱٫ثبت اختراع (شهاب زمرد بخش) تهیه و تولید دانه های آبی موجود در پودر لباسشویی ۱۳۸۷ (شماره ثبت ۵۵۷۵۷)

۲۲٫ثبت اختراع (شهاب زمرد بخش) تولید صنعتی تری استین ۱۳۸۸ (شماره ثبت ۶۱۰۳۳)

۲۳٫رئيس نشست اولين همايش نانو در حوزه نفت گاز و پتروشيمي

۲۴٫ارائه بيش از ۲۰ سخنراني در دانشگاه ها و كنفرانس هاي داخل و خارج از كشور

۲۵٫ارائه و تهیه دستور کار آزمایشگاه شیمی آلی مهندسی

۲۶٫دبیر اجرایی همایش فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان هندیجان

 

سوابق اجرایی:

۱- ریاست دانشگاه آزاد اسلامی هندیجان۹۳-۹۴