ارتباط مستقیم به حوزه ریاست

ارتباط مستقیم :  ۰۲۶۴۵۳۵۴۲۵۷

ایمیل : Ertebat@naiau.ac.ir

 

**دانشجویان محترم می توانند انتقادات، پیشنهادها و مشکلات خود را در زمینه های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی و اداری و مالی از طریق ایمیل فوق با ریاست محترم دانشگاه مکاتبه نمایند.