معرفی معاونت فرهنگی

  1. آقای دکتر حسام الدین دریلی از دی ماه ۱۳۹۵ به عنوان معاونت کل دانشگاه فعاليت مي نمايد.
  2. ايشان دارای مدرک تحصیلی دكتراي ریاضیات کاربردی (آنالیز عددی)  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران مي باشند و مدرک كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران و مدرک کارشناسی را از نیز از دانشگاه ارومیه در رشته ریاضیات کاربردی اخذ نموده اند .
    معاونت دانشگاه با مرتبه دانشگاهي استادیاری، عضو هيأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج مي باشند.

سوابق مدیریتی و اجرایی:

مدیر گروه ریاضی، ۱۳۸۶-۱۳۸۸

مدیر گروه حسابداری، ۱۳۹۱-۱۳۹۳

مدیر رتبه بندی، توسعه و تعالی سازمانی، ۱۳۹۴

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد کرج، ۱۳۹۴

معاون آموزشی و دانشجویی واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

رییس کمیته انتظامی اعضای هیات علمی واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو حقوقی شورای فرهنگی واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو کمیته تخفیفات شهریه واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو کمیته راهبردی و فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو کمیته تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو کمیته انضباطی بدوی دانشجویی واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

عضو ستاد شاهد و ایثارگران واحد هشتگرد، ۱۳۹۴-۱۳۹۵

معاون کل دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد، ۱۳۹۵

رزومه آکادمیک