اهداف و برنامه های روابط عمومی

  • – توسعه ارتباطات رسانه ای
  • – توسعه ارتباطات مردمی و تکریم ارباب رجوع
  • – معرفی به موقع توانمندی ها و دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی
  • – گسترش پژوهش و تحلیل محتوا در حوزه روابط عمومی و تقویت مطالعات افکارعمومی
  • – تداوم حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک
  • – توسعه و ساماندهی نظام اطلاع رسانی و اطلاع یابی
  • – توسعه و تقویت شبکه روابط عمومی در سازمان مرکزی، واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی
  • – توسعه و بهره مندی از فن آوری های نوین روابط عمومی
  • – توسعه منابع و توانمندسازی نیروی انسانی روابط عمومی