معرفی گروه عمران

مدیر گروه عمران :

آقاي مهندس ولی بیات، عضو هيأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي نظرآباد، از مهرماه سال ۱۳۹۶ به عنوان مدیر گروه عمران دانشگاه فعاليت مي نمايد. ايشان دانشجوی دکتری در رشته مهندسی عمران-سازه در دانشگاه تهران مرکزی، داراي مدرک تحصيلي کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-زلزله از پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله می باشد و مدرک كارشناسي خود را در رشته های مهندسی عمران-عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرج اخذ نموده است .

این گروه هم اکنون دارای دو رشته ساختمان-کارهای عمومی ساختمان و مهندسی اجرایی عمران در دو مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در سیستم تمام وقت می باشد.

تربیت تکنسین و مهندسین با قابلیت های برتر در زمینه های طراحی و اجرای ساختمان همگام با استانداردهای روز جهان از اهداف این گروه می باشد.