مرتضی علیشاهی (Morteza Alishahi)
  • نام و نام خانوادگی (Name) : مرتضی علیشاهی (Morteza Alishahi)
  • مرتبه علمی (Title) : مربی (Lecturer)
  • گروه آموزشی (Department) : گروه عمومی (Public)
  • ایمیل ها(Emails) : Emails
  • تلفن (Phone) :

تحصیلات (Education)

کارشناسی  ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه مازندران

سمت ها (Academic Positions)

مدیر گروه رشته های کامپیوتر و تاسیسات

کتاب ها (Books)

1- حساب دیفرانسیل و انتگرال انتشارات هیمه 2-  ریاضیات کاربردیی (ریاضی7)  انتشارات دانشگاه آزاد قزوین 3- ریاض پیش دانشگاهی انتشارات هیمه

مقاله های چاپ شده در مجله ها (Journal Papers)

1-
D.A. Mojdeh, M. Alishahi, M. Chellali, Trees with the Same Global Domination Number as their Squares, AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS, Vol 66(2), PP 288-309
2-
Modjeh, D., Morteza Alishahi, and Mostafa Mohagheghinajad. "On the defining number of Kn× Kn with 2n− 2 colors." Department of Mathematics,(Received April 19, 2006) University of Mazandaran, Babolsar, Iran E–mail: n. jafarirad@ umz. ac. ir.
3-
Alishahi, Morteza, and Sakineh Hoseini Shalmaee. "Domination Number of Square of Cartesian Products of Cycles." Open Journal of Discrete Mathematics.(2015)

طرح های پژوهشی (Research Projects)

1- بررسی تاثیر آموزش ریاضیات با استفاده از نرم افزار میپل در دانشجویان 2- بررسي مجموعه هاي احاطه گر مينيمم در مربع گرافها