مرتضی علیشاهی (Morteza Alishahi)
  • نام و نام خانوادگی (Name) : مرتضی علیشاهی (Morteza Alishahi)
  • مرتبه علمی (Title) : استادیار
  • گروه آموزشی (Department) : گروه عمومی (Public)
  • ایمیل ها(Emails) : Emails
  • تلفن (Phone) :

تحصیلات (Education)

کارشناسی  ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه مازندران دکترای تخصصی ریاضی محض از دانشگاه تفرش

سمت ها (Academic Positions)

مدیر گروه رشته های تربیت بدنی و دروس عمومی

کتاب ها (Books)

1- حساب دیفرانسیل و انتگرال انتشارات هیمه 2-  ریاضیات کاربردیی (ریاضی7)  انتشارات دانشگاه آزاد قزوین 3- ریاض پیش دانشگاهی انتشارات هیمه

مقاله های چاپ شده در مجله ها (Journal Papers)

1-
Global outer connected domination number of a graph M Alishahi, DA Mojdeh Algebra and Discrete Mathematics 25 (1), 2018-
2-
D.A. Mojdeh, M. Alishahi, M. Chellali, Trees with the Same Global Domination Number as their Squares, AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS, Vol 66(2), PP 288-309
3-
Modjeh, D., Morteza Alishahi, and Mostafa Mohagheghinajad. "On the defining number of Kn× Kn with 2n− 2 colors." Department of Mathematics,(Received April 19, 2006) University of Mazandaran, Babolsar, Iran E–mail: n. jafarirad@ umz. ac. ir.
4-
Alishahi, Morteza, and Sakineh Hoseini Shalmaee. "Domination Number of Square of Cartesian Products of Cycles." Open Journal of Discrete Mathematics.(2015)

طرح های پژوهشی (Research Projects)

1- بررسی تاثیر آموزش ریاضیات با استفاده از نرم افزار میپل در دانشجویان 2- بررسي مجموعه هاي احاطه گر مينيمم در مربع گرافها