ولی بیات (vali bayat)
 • نام و نام خانوادگی (Name) : ولی بیات (vali bayat)
 • مرتبه علمی (Title) : مربی (Lecturer)
 • گروه آموزشی (Department) : مهندسی عمران (Civil Engineering)
 • ایمیل ها(Emails) : Emails
 • تلفن (Phone) :

تحصیلات (Education)

1- دانشجوی دکتری مهندسی عمران - سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

PhD Candidate of Structure Engineering, Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2- کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی زلزله ، پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله ، 1386

MSc. in Earthquake Engineering, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran, 2007.

3-  کارشناسی مهندسی عمران - عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، 1380

BSc. in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Karaj, Iran, 2001.

سمت ها (Academic Positions)

 1. مسئول امور عمرانی دانشگاه نظر آباد (93 تا کنون)
 2. مدرس دروس رشته عمران و ساختمان

فعالیت های صنعتی (Industrial Experience)

ثبت اختراع بتن ممتاز با خاصیت توامان مقاومت مخصوص الکتریکی 1200 کیلو اهم و جذب آب 0.00038

کتاب ها (Books)

معرفی سیستمهای سازه ای (تابستان 95)

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها (Conference Papers)

 1. V. Bayat , mahmood hosseini, " A study on seismic behavior of Y and YY bracing and concentrical bracing ", 5th International Conference on Seismology and earthquake Engineering, Tehran, Iran
 2. بیات ولی ، کیانوش سیامردی، "ایمنی لرزه ای و روشهای متداول ترمیم سدهای بزرگ " چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران ، تهران 1387

طرح های پژوهشی (Research Projects)


 

توضیحات (More Details)

 1. استاد راهنمای تیمهای بتن در مسابقات قاب محافظ بتنی در دومین دوره مسابقات ملی بتن و کسب مقام اول
 2. استاد راهنمای تیمهای بتن در مسابقات توپ بولینگ بتنی در دومین دوره مسابقات ملی بتن و کسب مقام اول
 3. استاد راهنمای تیمهای بتن در مسابقات فیلم علمی بتنی در ششمین دوره مسابقات انجمن بتن ایران ICI و کسب مقام سوم
 4. استاد راهنمای تیمهای بتن در مسابقات مقاومت الکتریکی و جذب آب بتن در ششمین دوره مسابقات انجمن بتن ایران ICI و کسب مقام اول
 5. استاد راهنمای تیمهای بتن در مسابقات قاب محافظ بتنی در دهمین دوره مسابقات موسسه بین المللی بتن ACI و کسب مقام سوم
 6. استاد راهنمای تیمهای بتن در مسابقات توپ بولینگ بتنی در دهمین دوره مسابقات موسسه بین المللی بتن ACI و کسب مقام سوم
 7. استاد راهنمای تیمهای بتن در مسابقات بتن سبک هدفمند در چهاردهمین دوره مسابقات انجمن بتن ایران ICI و کسب مقام دوم