سید عباس صارمی حصاری
  • نام و نام خانوادگی (Name) : سید عباس صارمی حصاری
  • مرتبه علمی (Title) : استادیار (Assistant Professor)
  • گروه آموزشی (Department) : مهندسی برق (Electronic Engineering)
  • ایمیل ها(Emails) : Emails
  • تلفن (Phone) : absaremi@naiau.ac.ir , absaremi@gmail.com

تحصیلات (Education)

[۱] کارشناسی مهندسی برق- گرایش الکترونیک از دانشگاه زنجان (76 تا 80) ،   [۲] کارشناسی ارشد مهندسی برق- گرایش قدرت (سیستم) از دانشگاه علم و صنعت ایران (81 تا 83) ،   [۳] دکترای مهندسی برق - گرایش قدرت (الکترونیک قدرت) از دانشگاه شهید بهشتی (90 تا 96).

سمت ها (Academic Positions)

مدیر گروه رشته برق دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد

فعالیت های صنعتی (Industrial Experience)

[۱] طراحی و ساخت دستگاههای الکترونیکی و الکترونیک قدرتی،   [۲] طراحی و نطارت بر تاسیسات الکتریکی ساختمان ها،   [۳] عضو نظام مهندسی ( دارای پروانه ی پایه یک برق).

مقاله های چاپ شده در مجله ها (Journal Papers)

مقالات علمی پژوهشی:

[1] A. Saremi Hasari, A. Salemnia, and M. Hamzeh, "High-efficiency voltage source converter with low switching power losses for application in islanded microgrids," IET Renewable Power Generation, 2017, In Press.

[2] A. Saremi Hasari, A. Salemnia, and M. Hamzeh, "Applicable method for average switching loss calculation in power electronic converters," Journal of Power Electronics (JPE), Vol. 17, No. 4, pp. 1097-1108, Jul. 2017.

[3] سید عباس صارمی حصاری، محسن حمزه، و احمد سالم‌نیا، "بهبود عملکرد دینامیکی و استاتیکی سیستم تقسیم توان در ریزشبکه‌ها در حالت جزیره‌ای"، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 46، شماره‌ی 1، بهار 1395.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها (Conference Papers)

یک کنفرانس خارجی و 8 کنفرانس داخلی

[1] Soori, S. A. Saremi Hasari, A. Salemnia, and S. Khosrogorji, "An improved method for power management and voltage control of PV unit in DC microgrid," in 7th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), Iran, pp. 326-331, 2016.

[2] A. Saremi Hasari, A. Akhijahani, and A. Salemnia, "Power loss reduction and power quality improvement in distribution systems using a modified converter of distributed generation resources," in 20th Conference on Electrical Power Distribution Networks Conference (EPDC), pp. 239-245, 2015.

[3] A. Saremi Hasari, S. Soori, A. Salemnia, and S. Khosrogorji, "Z-source DG-active filter," in 2016 7th Power Electronics and Drive Systems Technologies Conference (PEDSTC), pp. 248-252, 2016.

[4] Soori, S. A. Saremi Hasari, and A. Salemnia, "Improving the dynamic response of a PV unit and investigating its effect on power quality," in 3th Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering (EMME), Tehran-Iran, 2016.

[5] A. S. Hesari, M. Hamzeh, and H. Toobak, "Performance assessment of an impedance based islanding detection method in a distribution network with multiple PV inverters," in 2011 International Conference on Power and Energy Systems, pp. 1-6, 2011.

[6] سید عباس صارمی حصاری، افشین پهلوان حسینی، احمد سالم‌نیا،"استفاده از یک مبدل چند سطحی با تلفات کاهش‌یافته برای اتصال یک منبع تولید‌پراکنده به شبکه و جبران‌سازی اغتشاشات بار"، کنفرانس علمی فناوری انرژی و داده، با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر (TED), کرمانشاه، 1394. [7] سید عباس صارمی حصاری، احمد سالم‌نیا، مهرداد ستایش‌نظر، "تجدیدآرایش سریع شبکه‌های توزیع به‌منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، هجدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق (EPDC)، کرمانشاه، 1392. [8] سید عباس صارمی حصاری، احمد سالم‌نیا، مهرداد ستایش‌نظر، "بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی در تجدیدآرایش شبکه‌های توزیع به‌منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (EPDC)، تهران، 1392. [9] سید عباس صارمی حصاری، حیدرعلی شایانفر، "تجدیدآرایش شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک اصلاح‌شده"، نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC)، تهران، 13۸۳.

طرح های پژوهشی (Research Projects)

[۱] سید عباس صارمی حصاری (مجری طرح)، محسن حمزه (همکار)، "طراحي و شبيه سازي اينورتر بدون ترانسفورماتور براي سيستم فتوولتائيك در دو حالت متصل و جدا از شبکه"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – مرکز نظرآباد، مدت انجام طرح: ۹ ماه، تاریخ اتمام طرح: تابستان ۱۳۹۰.   [۲] سید عباس صارمی حصاری (مجری طرح)، محسن حمزه (همکار)، "بهبود کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه­های هوشمند در حالت جزیره­ای"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – مرکز نظرآباد، مدت انجام طرح: ۸ ماه، تاریخ اتمام طرح: تابستان ۱۳۹۳.