سید عباس صارمی حصاری
  • نام و نام خانوادگی (Name) : سید عباس صارمی حصاری
  • مرتبه علمی (Title) : مربی (Lecturer)
  • گروه آموزشی (Department) : مهندسی برق (Electronic Engineering)
  • ایمیل ها(Emails) : Emails
  • تلفن (Phone) : absaremi@naiau.ac.ir , absaremi@gmail.com

تحصیلات (Education)

کارشناسی الکترونیک از دانشگاه زنجان(76 تا 80) ، کارشناسی ارشد برق- قدرت(سیستم) از دانشگاه علم و صنعت ایران(81 تا 83) ، در حال تحصیل در دوره دکتری برق - قدرت(الکترونیک قدرت) در دانشگاه شهید بهشتی (از سال 90).

سمت ها (Academic Positions)

مدیر گروه رشته برق دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد

فعالیت های صنعتی (Industrial Experience)

طراحی و ساخت دستگاههای الکترونیکی ، طراحی و نطارت بر تاسیسات الکتریکی ساختمانها ، عضو نظام مهندسی ( دارای پروانه ی پایه یک برق).

مقاله های چاپ شده در مجله ها (Journal Papers)

مقالات علمی پژوهشی: [1] سید عباس صارمی حصاری ، محسن حمزه ، احمد سالم نیا، "بهبود عملکرد دینامیکی و استاتیکی سیستم تقسیم توان در ریزشبکه ها در حالت جزیره ای"، مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز، جلد ۴۶ ، شماره ۱، بهار 1395.  

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها (Conference Papers)

یک کنفرانس خارجی و 8 کنفرانس داخلی

طرح های پژوهشی (Research Projects)

[1] "بهبود کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه هاي هوشمند در حالت جزیرهاي" زمان انجام طرح: طی سالهای 89 و 90 ، [2] "بهبود کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکههاي هوشمند در حالت جزیرهاي" زمان انجام طرح: طی سالهای 92 و 93.