محمود مختاری (Mahmoud Mokhtari)
 • نام و نام خانوادگی (Name) : محمود مختاری (Mahmoud Mokhtari)
 • مرتبه علمی (Title) : مربی (Lecturer)
 • گروه آموزشی (Department) : مهندسی عمران (Civil Engineering)
 • ایمیل ها(Emails) : Emails
 • تلفن (Phone) : 026-45360021,2 داخلی 170

تحصیلات (Education)

 • 1- کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه دانشگاه علون و فنون مازندران  "1377"
 • MSc. in Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Mazandaran University of        Science and technology, Babol, Iran, 1998
   
 • 2- کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج"1375"
 • BSc. in Civil Engineering, Faculty of Civil, Islamic Azad University, Karaj, Iran, 1996

سمت ها (Academic Positions)

 • 1- مدیر گروه رشته تاسیسات از سال 1384 الی 1391
 • 2- مدیر گروه رشته حسابداری و کامپیوتر از سال 1389 الی 1391
 • 3- مدیر گروه رشته عمران و ساختمان از سال 1392 تا کنون
 • 4- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد
 • 5- عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد
 • 6- مدرس دروس عمران و معماری در سایر دانشگاههای آزاد و دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
 

فعالیت های صنعتی (Industrial Experience)

 •  عضو سازمان نظام مهندسی استان البرز
 • عضو کانون مهندسان ساختمان کرج
 •  دارای پروانه اشتغال مهندسی عمران پایه 1 (طراحی-نظارت-اجرا)

کتاب ها (Books)

 • استاتیک(در دست اقدام)

مقاله های چاپ شده در مجله ها (Journal Papers)

 • M. Mokhtari Hasan Abad, R. Bakhtiari, N. Choupani, "Numerical Investigation of Adhesively Bonded Joints", Applied Mechanics and Materials, Vol. 392, pp. 105-109, 2013

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها (Conference Papers)

 • R. Bakhtiari, N. Coupani, M. Mokhtari, 2D and 3D Interlaminar Fracture Evaluation of Unidirectional carbon/Epoxy Arcan Specimens, The 2nd International Conference on Composite: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-2)  Dec. 27-30, 2010, Kish Island, Iran.   (CCFA-92-1)

طرح های پژوهشی (Research Projects)

محاسبه شکست در اتصالات چسبی در حالت شکست چسبنده با استفاده از حل عددی