آرمان ربیعی فر (Arman Rabieifar)
  • نام و نام خانوادگی (Name) : آرمان ربیعی فر (Arman Rabieifar)
  • مرتبه علمی (Title) : مربی (Lecturer)
  • گروه آموزشی (Department) : مهندسی مواد (Material Engineering)
  • ایمیل ها(Emails) : Emails
  • تلفن (Phone) : 09109367051

تحصیلات (Education)

1- دانشجوی دکتری مهندسی متالورژی و مواد –  گرایش مواد پیشرفته ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات

PhD Candidate of Metallurgy and Materials Engineering, Advance Materials, Faculty of Materials Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2- کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1386

MSc. in Metallurgy and Materials Engineering, Identification and Selection of Materials, Faculty of Materials Engineering, Southern Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, 2007.

3- کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد – متالورژی صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، 1382

BSc. in Metallurgy and Materials Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Karaj, Iran, 2003.

 

سمت ها (Academic Positions)

  • مدیر گروه  مهندسی تکنولوژی جوشکاری (کارشناسی ناپیوسته)
  • مدیر گروه متالورژی (کاردانی)
  • مدیر گروه تاسیسات (کاردانی)
  • مدیر گروه حسابداری (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)
  • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه

کتاب ها (Books)

کتاب ˝ فلزات استراتژیک و موارد کاربرد آنها˝- انتشارات دانشگاه تهران- سال انتشار: 1389.

کتاب "بررسی بارگذاري ترکیبی خزش- خستگی در آلیاژها و سوپرآلیاژهاي پایه نیکل، ضرورت تخمین عمر و روش هاي آن" - انتشارات سرافراز- 1395

ترجمه کامل کتاب˝Strategic Materials- A World Survey˝، نویسنده:Rae Weston، انتشارات Rowman & Allanheld، سال انتشار: 2007

 

مقاله های چاپ شده در مجله ها (Journal Papers)

1- "The Effect of Lime Coating of Hematite Pellets on Soot Formation and Reduction Rate with CH4/H2˝, ISIJ International, 2010, ISI.

2- "Sustainable Development in Al Industry by using of Fuzzy logic Algorithm˝, (Canadian Metallurgy Quarterly) CMQ Journal, 2013, ISI.

3- ˝ اهمیت شناخت و آموزش فلزات استراتژیک در مهندسی مواد˝، فصلنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، شماره 35، سال نهم.

4- ˝ اثر فناوری واحدهای احیای مستقیم بر ویژگی آهن اسفنجی تولیدی و میزان انرژی مصرفی˝، فصلنامه مهندسی متالورژی، سال یازدهم، شماره 30.

5- بحران جهانی و سگالشی در برنامه ریزی برای تولید آهن و فولاد در ایران˝ فصلنامه مهندسی متالورژی (ویژه نامه)، شماره 3.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها (Conference Papers)

1- ˝ کاربرد منطق شلال برای شناخت کاراترین شرایط کار واحدهای تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد خوزستان جهت گرایش به توسعه پایدار˝ سمپوزیوم فولاد، منطقه آزاد تجاری بندر عباس.

2- تعيين شرايط مناسب توليد، مصرف انرژي و ايجاد آلاينده‎هاي صنايع توليد آهن و فولاد با استفاده از روش تحليل پوششي داده‎ها˝، سمپوزیوم فولاد، دانشگاه چمران اهواز.

3- ˝ اثر فناوری واحدهای احیای مستقیم بر ویژگی آهن اسفنجی تولیدی و  میزان انرژی مصرفی˝، یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، ذوب آهن اصفهان.

4- بررسی فنی و اقتصادی بازیافت غبار سیکلون های کوره های دوار در فرایند پخت مواد شاموتی در صنعت نسوز˝، دومین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و جامعه ریخته گران ایران، دانشگاه آزاد کرج.

5- انتخاب فناوری آهن سازی مناسب بر اساس الگویهای تصمیم گیری چند معیاره و  منطق شلال˝، دومین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و جامعه ریخته گران

6- ضرورت برنامه ریزی برای تولید فلزات استراتژِیک در ایران در راستای توسعه پایدار˝ کنفرانس دانشجو، صنعت و توسعه پایدار، دانشگاه علم و صنعت، تهران.

7- بهینه سازی مصرف گاز طبیعی واحدهای احیای مستقیم از طریق پردازش اطلاعات˝، نخستین کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد.

8- وابستگی گاز کربنیک و دوده آلاینده محیط زیست و اثرات اقتصادی تولید آهن اسفنجی به مصرف گاز طبیعی در واحدهای احیای مستقیم˝، کنفرانس روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران.

       

طرح های پژوهشی (Research Projects)

اثر پوشش دهی گندله های سنگ آهن واحد زم-زم شرکت فولاد خوزستان بر ایجاد دوده آلاینده ی محیط زیست" در مجموعه شرکت فولاد خوزستان، سال 1390.